Silniki spalinowe należą do grupy silników cieplnych, których zadaniem jest zamiana energii cieplnej powstałej wskutek spalania paliwa na pracę mechaniczną.

Zasadniczo silniki spalinowe możemy podzielić na trzy typy: silniki tłokowe, turbinowe (turbospalinowe) i odrzutowe.

schemat

Silniki tłokowe, jak sama nazwa wskazuje zawierają tłok (w silnikach wielocylindrowych kilka lub nawet klkanaście tłoków), który stanowi ruchomą część komory cylindra. Powstające wskutek spalania gazy spalinowe wywierają na tłok nacisk i rozprężając się przesuwają go w dół wykonując pracę użyteczną.

Silniki turbinowe wyposażone są w turbinę napędzaną strumieniem gazów spalinowych posiadających dużą energię kinetyczną. Silniki tego typu często wykorzystują tzw. siłę ciągu czyli reakcję wypływających z dużą prędkością spalin. Silniki takie nazywamy turbospalinowymi.

Silniki odrzutowe wykorzystują wyłącznie opisaną wyżej siłę ciągu.

Silniki turbinowe i odrzutowe znalazły zastosowanie przede wszystkim budowie samolotów i statków kosmicznych. Do napędu samochodów wykorzystuje się przede wszystkim silniki tłokowe.

Silniki tłokowe możemy podzielić uwzględniając wiele kryteriów min:

Ze wzgl. na sposób zapłonu ładunku rozróżniamy:

 • silniki z zapłonem iskrowym
 • silniki z zapłonem samoczynnym

Ze względu na rodzaj stosowanego paliwa mamy:

 • silniki na paliwa stałe
 • silniki na paliwa ciekłe
 • silniki na paliwa gazowe
 • silniki wielopaliwowe

Ze względu na cykl pracy możemy wyróżnić:

 • silniki czterosuwowe
 • silniki dwusuwowe

Ze względu na układ cylindrów rozróżniamy:

 • silniki rzędowe
 • silniki widlaste
 • silniki przeciwsobne

Ze względu na sposób chłodzenia mamy:

 • silniki chłodzone pośrednio (cieczą)
 • silniki chłodzone bezpośrednio (powietrzem)


Dodaj komentarz


Dodaj

© 2013-2024 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl